Aplikace MapLes

Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. představuje jednoduchou aplikaci MapLes pro Váš iPad.

Stačí ji jen pustit a prohlížet lesnické mapy s údaji lesní hospodářské knihy. Maples dokáže zobrazit lesnické mapy (porostní, hospodářských opatření, typologické, …). Umí propojit údaje hospodářské knihy a určí polohu uživatele pomocí GPS. Jednoduchá, logická a přehledná obsluha. Okamžité a komplexní informace o vlastnickém LHC či LHO. Vše v jednom - textová část, hospodářská kniha, lesnické mapy. Dokonalá orientace v každém porostu.

Aplikace je vhodná pro majitele, případně lesního hospodáře, administrativního pracovníka v lesním hospodářství. Mapy vyhotovíme dle požadavků a doručíme zadavateli.

Aplikace MapLes PRO je vhodná též pro pracovníka v taxaci, je zde možno zakreslit aktuální stav přímo v aplikaci.

Aplikaci MapLes můžete stáhnout zde.

Aplikaci MapLes PRO můžete stáhnout zde.

Kontaktní údaje:

Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.

Veverkova 1335

Hradec Králové 500 02

tel.: 603 734 026

e-mail: [email protected]

image